MZ Reklam AB

Vi erbjuder dig en professionellt utformad trycksak, efter dina eller ditt företags riktlinjer.

    

I vårt tryckeri körs allt från små serier till stora volymer trycksaker.

OM OSS

Trycksaker

I vårt tryckeri körs allt från små serier till stora volymer trycksaker. Nu har vi installerat en ny press till för att kunna hinna producera alla jobb. Som ett led i arbetet att leverera högsta kvalitet till ett slagkraftigt pris, lägger vi Dina jobb i rätt maskin för att hålla priserna nere.

Genom nyinvesterade maskiner sparar vi tid och därigenom kan få fram Dina produktioner på kortare tid, utan att mista kvalitet. Snabba leveranser blir därigenom vår styrka. Du kan lugnt låta oss ta hand om Dina tryckproduktioner och lägga din energi på övriga uppgifter.

I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt att kunna kommunicera med era medarbetare och kunder på rätt sätt. Försäljningsmaterial som broschyrer, kund- och personaltidningar, utskick och kataloger, måste alltid vara tilltalande och inbjuda till köp. Informationsmaterial ska oftast vara uppdaterad med den senaste informationen, och utformad på ett sådant sätt så att mottagaren förstår budskapet direkt, utan tvekan.

Vi erbjuder Dig en professionellt utformad trycksak, efter Dina eller Ditt företags riktlinjer.

Paketpriser och avtal

Har du fler trycksaker samtidigt? Har du återkommande trycksaker?
Kontakta oss för information om olika paketpriser och avtal för att Du ska få en så prisvärd trycksak som möjligt.

Kontakta oss

  •   070-5230609
  •   Björksebo, 598 96 Vimmerby
  •   Org-nr: 556121-8057

KONTAKT

Kontakta gärna oss så återkommer vi med ett svar inom kort.